Sponsorbeleid

 • De Stichting Dorpsfeest Spaarndam (SDS) maakt (mede) gebruik van sponsors om haar jaarlijkse evenementen te realiseren, t.w. het tweedaagse Kolkfestival in juni/juli en het vijfdaagse Zomerfeest in september;
 • Elke rechtspersoon of particulier kan – in principe – sponsor worden van de SDS. De aanmelding wordt voorgelegd aan en bekrachtigd door het bestuur van de SDS;
 • Aanmelding geschiedt per mail en het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd;
 • Iedere sponsor heeft minimaal 1 maal zijn of haar logo digitaal aangeleverd per e-mail
  (sponsoring@dorpsfeest-Spaarndam.nl) aan de SDS. Dit beeldmerk wordt door de SDS geproduceerd en vervolgens gebruikt voor de diverse reclame-uitingen;
 • Indien de sponsor gedurende het sponsorschap een ander logo wenst, komen de kosten voor het maken hiervan voor rekening van de sponsor;
 • SDS maakt onderscheid tussen materiaalsponsors en geldsponsors;
 • Tijdens het Zomerfeest wordt de sponsor vermeld op bordjes waarop het bedrijfslogo is vermeld, in het programmaboekje en op LCD-scherm. Er is tevens een permanente vermelding op de SDS website;
 • De wijzigingskosten van een bordje komen voor rekening van de sponsor;
 • SDS behoudt zich het recht voor om een sponsor die niet op tijd, d.w.z. binnen 30 dagen na factuurdatum, aan zijn of haar financiële verplichting voldoet, af te voeren en de reclame te verwijderen.
 • Een sponsor ontvangt in april/mei een uitnodiging om in te schrijven voor een paal tijdens het Kolkfestival. Er zijn in totaal 7-8 palen beschikbaar en ‘vol is vol’;
 • Een sponsor krijgt in principe 2 vrijkaarten/polsbandjes voor het Zomerfeest. Aan het begin van het Zomerfeest kan de sponsor aangeven per e-mail voor welke avond hij of zij de vrijkaarten wil hebben (vrijdag of zaterdag of combinatie hiervan);
 • De sponsor wordt de mogelijkheid geboden om consumptiemunten voorafgaande aan de evenementen per e-mail te bestellen. Met de daarvoor verstrekte SDS/factuur kunnen deze kosten door de sponsor fiscaal worden verwerkt;
 • Extra gewenste kaarten kunnen vooraf worden doorgegeven aan de sponsorcommissie; dit wordt in overweging genomen, en per e-mail bevestigd door sponsorcommissie.
 • Het thema wordt bijtijds d.w.z. ruim vóór het Kolkfestival aan de sponsors bekend gemaakt, het programmaboekje wordt de sponsor voor het zomerfeest toegezonden
 • Ook is het mogelijk om de toegangsbandjes voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag te voorzien van uw naam of logo. De kosten hiervoor bedragen €450.00 per avond (oplage 1500
  stuks per avond)
 • De jaarlijkse contributie voor de geldsponsor bedraagt € 225.00 excl. btw. De factuur wordt voor eind juni verstuurd;

Het sponsorpakket ziet er als volgt uit:

 1. Permanente vermelding op de SDS website;
 2. Bordje met bedrijfslogo tijdens het Zomerfeest;
 3. Vermelding in het Zomerfeest-programmaboekje;
 4. Vertoning van bedrijfslogo op LCD-schermen tijdens het Zomerfeest;
 5. Uitnodiging receptie en Vrijwilligers-/Sponsorfeest;
 6. Tenminste 2 vrijkaarten voor het Zomerfeest
Aanmelden als sponsor