Sinterklaas zet ook dit jaar weer voet aan wal in Spaarndam en wel op 23november. Traditie hierbij is de intocht per boot van Sinterklaas met zijn pieten en het aansluitende kinderprogramma dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers bestaansrecht heeft. Speeltuinvereniging Nieuw Leven heeft dit feest sinds begin jaren 60 altijd met veel plezier georganiseerd, maar heeft voor dit jaar aangegeven dit niet meer (volledig) te kunnen organiseren. Nu is er een groep mensen opgestaan die – als zelfstandige werkgroep onder de paraplu van Stichting Dorpsfeest Spaarndam – deze organisatie op zich heeft genomen onder de werknaam Sinterklaas Comité Spaarndam, zodat dit jaarlijkse Sinterklaasfeest kan blijven bestaan. Wij zij blij dat wij dit initiatief kunnen steunen en hopen dat dit ook door veel dorpsgenoten wordt gedaan, zowel door een bijdrage aan de collecte of door zich als vrijwilliger aan te melden. Dit kan via sinterklaas@dorpsfeest-spaarndam.nl. Wanneer u de collecte heeft gemist, maar u nog wel een bijdrage wilt doen, dan kunt u uw bijdrage ook direct overmaken naar ons rekeningnummer: NL81 RABO 0118 3931 11 t.n.v. Stg. Dorpsfeest Spaarndam onder vermelding van ‘Donatie Sinterklaas’.

POSTER_SINT_AH_2019