Geschiedenis & werkwijze

Stichting Dorpsfeest Spaarndam is op 28 juli 1999 opgericht door en voor Spaarndammers.
Het primaire doel van de Stichting is het organiseren van evenementen in ons dorp met behulp van vrijwilligers. Winst maken is hierbij geen doelstelling, maar uiteraard is een marginale winstmarge wel noodzakelijk om de continuïteit van deze evenementen te waarborgen.

Geld dat na een evenement overblijft wordt gebruikt om een buffer te creëren, zodat financiële tegenslagen opgevangen kunnen worden, en om voorzieningen te treffen of materialen aan te schaffen. Hierdoor kunnen wij ieder jaar weer een betere dienst verlenen! Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen daarom ook geen financiële vergoeding.
In het verleden is het Zomerfestival door verschillende ondernemers georganiseerd, met wisselend (financieel) succes. Stichting Dorpsfeest Spaarndam wil het zomerfeest een gezonde basis bieden. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook organisatorisch. Dat doen wij door veel mensen bij de voorbereidingen te betrekken en zo een breed draagvlak te creëren
Uiteraard kan de Stichting niet alleen een evenement als het Zomerfeest op poten zetten, hiervoor is de hulp van anderen hard nodig. Wij denken aan de hulp van grote en kleine ondernemers in en rond Spaarndam, hulp van de Gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlem, maar vooral aan de hulp van inwoners uit het dorp zelf.
Uiteraard wordt getracht om ook het verenigingsleven en de scholen in het dorp te interesseren voor het leveren van een bijdrage aan de organisatie.

De Stichting wil met alle betrokkenen duidelijke afspraken maken, om op een prettige manier samen verder te kunnen.
Naast het zomerfeest heeft Stichting Dorpsfeest Spaarndam op deze manier ook andere initiatieven ontplooid, zoals het nieuwjaarsfeest in het Dorpshuis, het Ponderslaan en het Kolkfestival.